Prva konferencija


 

Sadržaj stručnog kursa na temu MODELIRANJE KONSTRUKCIJA održanog 20.04.2011.god.:

I Osnove metode konačnih elemenata
Prof. dr Adnan Ibrahimbegović

1. Općenito o modeliranju konstrukcija. Osnovni principi izbora modela. Poznavanje metoda proračuna.

2. MKE – koncept i procedure:
a. Izbor modela – elementa
i. Slaba forma ravnoteže (virtuelni rad, prikazati jednačinu bez izvođenja,
pomenuti da se može dobiti i minimizacijom totalne potencijalne energije)
ii. Aproksimacija pomjeranja – postavne funkcije
iii. Matrica krutosti i vektor opterećenja elementa – numerička integracija
b. Proračun – ne zavisi od izbora modela
i. Asembliranje matrice krutosti i vektora opterećenja
ii. Rješavanje sistema jednačina – pomjeranja
iii. Proračun deformacija i unutrašnjih sila

3. Tipovi elemenata (kompjuterski program SAP):
a. Štap rešetke – postavne funkcije, osobine, ograničenja
b. Greda – EB i Timošenko
c. 2D i 3D izoparametarski elementi, problemi
d. Elementi ploče i ljuske

4. “Patch” testovi za elemente programa i problem kompatibilnosti
a. Primjeri: Poredjenje Tower i SAP elemenata

II  Primjeri i diskusija:
Prof.dr M.Zlatar, prof.dr A.Ibrahimbegović,
Doc. dr S.Dolarević, F.Biberkić

– Proračun temeljnih konstrukcija – modeliranje tla
– Modeliranje detalja u visokim konstrukcijama
– Modeliranje ultimnog stanja presjeka/konstrukcije za armirani beton/čelik
– Dinamika konstrukcija

Slike sa 1. KONFERENCIJE  UGIK-a koja je održana 20.04.2011 godine u Sarajevu.

13item(s)

Comments are closed.