Druga konferencija 

Pod pokroviteljstvom Međunarodne  i  francuske Udruge za numeričku mehaniku  (IACM / CSMA),  Međunarodne udruge za ljudske i prostorne konstrukcije (IASS) te Europske zajednice za numeričke metode u primijenjenoj znanosti (ECCOMAS), a uz suorganizaciju Građevinskog fakulteta u Sarajevu i ENS-Cachan/LMT Cachan, Paris, od 02. do 04. aprila 2012. god. na Građevinskom fakultetu u Sarajevu je održana:

”Sedma međunarodna konferencija Numeričke mehanike prostornih konstrukcija”
 “7th International Conference on Computational Mechanics for Spatial Structures”
 
IASS – IACM  2012 je Sedma Konferencija inicirana od strane IASS. Ističemo da su dosada održane vrlo uspješne knferencije kao: Šesta konferencija 2008 u Ithaca, SAD-u; Peta konferencija Salzburgu, Austrija; Četvrta konferencija, Chania-Kreta, Grčka, i td.

Teme konferencije su: analiza prostornih konstrukcija; izrada prostornih konstrukcija; ispitivanje prostornih konstrukcija; industrijske aplikacije / građevinarstvo.

Glavni cilj konferencije je da pruži kritičku procjenu trenutnog znanja i ukaže na nove izazove u numeričkom modeliranju prostornih konstrukcija. Biće predstavljena istraživanja o prostornim konstrukcijama sa primjenom na aeronautiku, građevinarstvo i strojarstvo. IASS-IACM 2012 također će se pozabaviti pitanjem o tome što je uloga stručnjaka za konstrukcije u ovim multidisciplinarnim znanstvenim istraživanjima. Osim toga,  održaće se okrugli sto sa temom o pravcima razvoja obrazovnog programa za buduće generacije stručnjaka iz oblasti građevinskih konstrukcija.

Na konferenciji su uzeli učešće priznati svjetski stručnjaci iz oblasti konstruktivnog inžinjerstva: Ibrahimbegović A., predsjedavajući konferencije; Abel J., presjednik  IASS, predsjedavajući IASS-IACM 2008; Combescure A., presjednik CSMA Francuske; Mang H., predsjedavajući kongresa ECCOMAS 2012; Ohayon R., prvi predsjednik CSMA Francuske, Papadrakakis M., predsjednik ECCOMAS / predsjedavajući IASS-IACM 2000; Ramm E., predsjednik IASS-IACM 2005; Wriggers P., zamjenik predsjednika IACM Evropa-Afrika, Yagawa G., predsjednik IACM, kao i priznati stručnjaci sa Građevinskog fakulteta u Sarajevu i regiona Jugoistočne Evrope.
U sklopu konferencije održan je i kurs za mlade istraživače iz regiona.

Napomena: Puna verzija Proceeding-a se može naći u biblioteci Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Slike sa 2. KONFERENCIJE  UGIK-a koja je održana od 02. do 04. aprila 2012. god. na Građevinskom fakultetu u Sarajevu:

13item(s)

Comments are closed.