2013 godina 

Obavještavamo Vas da će Udruženje građevinskih inžinjera konstruktera u BiH u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu organizovati stručno predavanje na temu:

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE – AKTUELNOSTI

Predavanje će se održati 20.12.2013. godine (petak) u Malom amfiteatru (sprat) Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Vrijeme:    Predavač i tema:

11-12 h        prof.dr Adnan Ibrahimbegović:
„Zidane konstrukcije – testovi na požarnu otpornost i numeričko modeliranje“

12-12,30 h    prof.dr Esad Mešić:
„Računsko modeliranje drvenih montažnih kuća sistema krupnog panela“

12,30-13 h    dipl.ing. Senad Medić
„Uticaj reologije na preraspodjelu napona u centrično pritisnutom armiranobetonskom elementu“

13-13,30 h     dipl.ing. Kenan Imširpašić
„Primjena različitih tehnologija građenja mostova u BiH“

13,30-14 h   dipl.ing. Zsolt Kokrehel
Prezentacija tehničkih rješenja “Peikko” u AB konstrukcija, protuprobojno osiguranje, vijčane krute veze u montažnim AB konstrukcijama, Deltabeam sistem tanke ploče i sl.

Prijave:  Molimo Vas da Vaše prijave dostavite na e-mail: ugikbih@gmail.com  do 15.12.2013. godine

Generalni sekretar ugik-a:

Fadil Biberkić, dipl. inž. građ.

Comments are closed.