DOBRODOŠLI

Udruženje građevinskih inženjera konstruktera u BiH

Uvodna riječ

Incijativa za formiranje „UDRUŽENJA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA KONSTRUKTERA U BOSNI I HERCEGOVINI“ / „УДРУЖЕНЈA ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА КОНСТРУКТЕРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“ / UDRUGA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA KONSTRUKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI“ pokrenuta je 2010.godine, a 20.04.2011.godine je, u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Sarajevu, održan stručni kurs na temu „Modeliranje konstrukcija“. Prisustvo gotovo 60 inženjera iz Bosne i Hercegovine je osnažilo ideju, a njih 26 je isti dan održalo osnivačku skupštinu. „UGIKuBIH“ / „УГИКуБИХ“ / „UGIKuBIH“ je, pod brojem RU-1181/11, upisan u Registar Ministarstva pravde BiH. Kompleksna struktura organizovanja države Bosne i Hercegovine je proizvela da nam je oblast građenja regulirana nizom Zakona, Pravilnika i sl. na 12. nivoa i često bez sihronizacije. Okupljanje građevinskih inženjera konstruktera/konstruktora je prevashodno radi promicanja etike izuzetno odgovornog inženjerskog poziva, sticanja novih saznanja i promicanja razvoja istraživanja u oblasti građenja uopšte. Ciljevi UDRUŽENJA / УДРУЖЕНЈA / UDRUGE su: 1. Podrška i učešće u projektima izrade građevinskih i urbanističkih standarda iz oblasti građevinarstva i projektovanja u BiH; 2. Organizacija stručnih sastanaka i seminara radi upoznavanja inženjera građevinske struke i projektanata sa najnovijim građevinskim materijalima i savremenim tehnologijama građenja; 3. Učestvovanje na međunarodnim i domaćim sajmovima u oblasti građevinarstva i projektovanja; 4. Podsticaj razvoju pravilnog građevinskog nadzora; 5. Saradnja sa drugim udruženjima iz oblasti građevinarstva iz zemlje i inostranstva.
Članstvo je dobrovoljno, a mogu biti fizička i pravna lica. Član može postati svaki građanin BiH koji je na bilo koji način povezan sa aktivnostima iz građevinske struke, ako prihvata ciljeve Udruženja/Удруженјa/Udruge i Statut Udruženja/ Удруженјa/Udruge , te ako potpiše pristupnicu. Pravna lica pristupaju u Udruženje/ Удруженјe/Udrugu donošenjem odluke o pristupanju od svog nadležnog organa te prihvatanjem ciljeva, programa i statuta Udruženja/Удруженјa/Udruge, te delegiraju člana u Skupštinu. Udruženje/ Удруженјe/Udruga vodi registar članova. Prihod se ostvaruje iz slijedećih izvora: članarina i doprinosa, provedbom stručnih seminara i skupova, dobrovoljnih priloga, donacija i sl. drugih izvora sukladno zakonskim propisima.